Naučná stezka Mokřady Dolní Liběchovky

Obrázek neexistuje
Jen 300 m dlouhá naučná stezka prochází částí přírodní rezervace Mokřady Dolní Liběchovky, nacházející se na území CHKO Kokořínsko, u obce Želízy na Mělnicku. Trasa lužním lesem v záplavovém území potoka Liběchovky vede pěšinami nebo po povalovém chodníku přes podmáčený terén, seznamuje s přírodními poměry a významem mokřadů v krajině a faunou a flórou tohoto biotopu.