Janův Hrádek - Lednice

Obrázek neexistuje
Hrad se nachází v zákoutí řeky Dyje. K průčelí jednopatrové budou vy velkým rytířským sálem v poschodí přiléhá čtvercové nádvoří. Hrad je obehnán vysokými polorozbořenými hradbami v nárožích zpevněnými čtyřmi uměle pobořenými věžemi. Sloužil jako myslivna a lovecký zámeček. Dnes patří pod správu zámku Lednice a ukrývá expozici zaměřenou na lovecký materiál a na dobu kdy sloužil jako myslivna.