Tetřevec - Orlické Hory

Obrázek neexistuje
Tetřevec - leží ve výšce 1043 m .n.m., kupovitá hory porostlá smrčinou. Po západním svahu vede cyklotrasa a jsou zde pozůstatky provorepublikové obranné linie - bunkry.