Muzeum Policie ČR

Obrázek neexistuje
Mapuje činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti. Expozice je založena na prezentaci dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů, z nichž mnohá technická zařízení lze vyzkoušet.

V areálu je k dispozici dětské dopravní hřiště.