Zámky - Jizerské hory

Obrázek neexistuje
Zámky - leží ve výšce 1002 m .n.m., hora je porostlá smrčinou s omezenými výhledy. Samotný vrchol tvoří malá skála. Na severozápadním svahu jsou bunkry, pozůstatek prvorepublikové obranné linie.