Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Vavrečkova 7040 76001 Zlín
Obrázek neexistuje
Snahy o zřízení zlínského muzea korunovalo v r. 1953 ustavení Krajského muzea, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa. První pokus o založení městského muzea iniciovala zlínská radnice v r. 1924 neúspěšně. Ve 30. letech se znovu objevily snahy zřídit ve Zlíně muzeum. V r. 1935 bylo muzeum přijato do Svazu československých muzeí pod názvem Museum města Zlína. Jeho existence však zůstávala více méně na papíře a sbírky byly odkázány na dobrovolnou péči. Teprve v r. 1944 dochází k obratu. Na základě ujednání s vedením Baťových závodů byla městským sbírkám vyčleněna jedna etáž v Památníku T. Bati. Městské muzeum bylo otevřeno 13. 2. 1944. V listopadu 1946 byly městské sbírky převezeny z Památníku poškozeného náletem do zámku Lešná a byly obohaceny o část sbírek hrabat Seilernů, bývalých majitelů Lešné.
V letech 1951-52 byla část sbírek převezena do malenovického hradu. V září 1952 převzalo muzeum podle dohody mezi KNV Gottwaldov a n. p. Svit přírodovědné sbírky a sbírky obuvi z bývalého Studijního ústavu a Památníku T. Bati. Baťovské sbírky byly shromažďovány z iniciativy firmy už od počátku 30. let, nejprve kolekce historické a exotické obuvi, později sbírky přírodovědné a další. V lednu 1953 zahájilo činnost Krajské muzeum v Gottwaldově. Zpočátku bylo umístěno na hradě v Malenovicích, v r. 1955 se přestěhovalo do Lešné a od r. 1958 se natrvalo stal jeho sídlem zlínský zámek. V r. 1958 bylo spojeno s krajskou galerií v jednu instituci s názvem Krajský vlastivědný ústav. Po zrušení gottwaldovského kraje v r. 1960 došlo k reorganizaci a změně názvu na Oblastní muzeum a galerie v Gottwaldově. V r. 1961 se galerie opět osamostatnila a muzeum rozšířilo svůj název na Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. K poslední změně došlo v r. 1990 v souvislosti s navrácením původního jména městu. Od té doby existuje muzeum pod názvem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
GPS: 49.224798, 17.658869
Adresa: Vavrečkova 7040 76001 Zlín
Telefon: +420 573 032 326

Další místa v okolí

Správní budova Baťových závodů, lidově zvaná zlínský mrakodrap, je jedním z vrcholných děl předváleč...
V expozici se seznámíte se životním stylem baťovské rodiny, jak žili, jak trávili volný čas... V dě...
Informace o zajímavostech, dopravě a ubytování ve městě a okolí. Prodej map a suvenýrů.Informace o zajímavostech, dopravě a ubytování ve městě a okolí. Prodej map a suvenýrů.