Tvrz Orlice - Letohrad dodělat

Letohrad
Obrázek neexistuje
Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna.

V letních měsících ožívají hradní nádvoří a další prostory různými kulturními vystoupeními, koncerty, divadelními představeními i historickými výjevy, nechybějí ani sportovní soutěže. Z vyhlídkového ochozu se návštěvníkům nabízí i ojedinělý pohled na město Brno a jeho okolí.

Hojně naštěvovaná jsou i Špilberská kasemata, Barokní lékárna z kláštera brněnských alžbětinek a mnoho dalších expozic z bohatých sbírek muzea.