Zámek Bruntál

Zámecké náměstí 7 79201 Bruntál
Dnešní podoba zámku je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje, Původní tvrz u městských hradeb byla koncem 16.století přestavěna v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věží. Do dnešní barokní podoby byl zámek upraven architektem F. A. Neumannem v letech 1766-1771. V 19. a počátkem 20. století byl dále upravován. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti: zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra zámku, zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodná je i zámecká galerie s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16. - 18. století ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů a zámecká knihovna.

V sálech nejstarší části zámku v tzv. Starém paláci z 13.století jsou zpřístupněny dvě stále muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.

Další původně hospodářské prostory (kuchyň, komory, sklady, konírna) v přízemí zámku jsou využívány jako výstavní sály, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy z vlastních sbírek muzea i sbírek jiných subjektů.

Z průjezdu hlavního vchodu zámku je přístupná vstupní historická expozice a prodejna upomínkových předmětů a literatury.

Zámek obklopuje rozsáhlý pravidelný i krajinný park se sochami, objektem salla tereny, zbytky městských hradeb, baštami a jezírkem. Reprezentační sály zámecké expozice jsou využívány ke konání koncertů, divadelních představení, svatebních obřadů a jiných kulturních a společenských počinů; další kulturní a společenské akce jsou pořádány i na zámeckém nádvoří a v parku.

Zámek je sídlem regionálního Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracoviště a veřejnou muzejní knihovnu.
Zámek Bruntál
GPS: 49.9904, 17.4647
Adresa: Zámecké náměstí 7 79201 Bruntál
Telefon: +420 554 717 947/9
Fax: +420 554 718 558

Další místa v okolí

Navštivte nově otevřené Wellness centrum Bruntál s celoročním provozem. Centrum je výborným místem p...
Minipivovar byl založen v roce 2015 v centru Bruntálu a nachází se v bývalé textilní továrně. Varna...
In line trasa je vhodná pro začátečníky či mírně pokročilé bruslaře na velmi krátkou projížďku v dél...