Archeologický park Liboc

V domcích 29 16000 Praha 6
Soubor rekonstrukcí středověkých obytných a hospodářských staveb budovaných na ploše parku zahrnuje stavby, jejichž pozůstatky byly odhaleny při archeologickém výzkumu předlokačního sídelního areálu u kostela sv. Petra na Poříčí.
Jedná se o dvouprostorový obytný dům na obdélném půdorysu se zahloubeným sklepem, zahloubenou stavbu, která se patrně využívala jako dílna nebo skladovací prostor a lehkou nadzemní stavbu se sloupovou konstrukcí, stěnami a štíty vyplétanými proutím a omazanými hliněnou mazanicí.

Druhou část parku tvoří ideální rekonstrukce pozdně středověké zemědělské usedlosti. Té dominuje trojprostorový obytný dům, roubená stavba opatřená hliněnou omazávkou a krytá valbovou doškovou střechou. V ohrazeném areálu najdete i studnu s roubenou konstrukcí, roubený špýchar s doškovou střechou, chlebovou pec, oboroh - přístřešek sloužící k uskladnění sena a také nezbytné hnojiště. Usedlost je obehnána tzv. "polským" plotem, do země zatlučenými kůly vypletenými proutím.

V areálu parku naleznete i keramickou a chlebovou pec, tkalcovskou dílnu s funkční replikou středověkého tkalcovského stavu, nebo rekonstruovaný šlapací soustruh na dřevo. Za použití replik původních nástrojů a zařízení si sami vyzkoušíte řadu každodenních činností našich předků.
Archeologický park Liboc
GPS: 50.087253, 14.330411
Adresa: V domcích 29 16000 Praha 6
Telefon: +420 601 200 375

Další místa v okolí

Letohrádek Hvězda stojící ve stejnojmenné oboře má jedinečný půdorys šesticípé hvězdy, který mu dal ...
Naučná stezka dlouhá 4 km seznamuje s přírodní památkou Obora Hvězda, rozsáhlým parkově upraveným le...
Koupaliště Džbán - přehradní nádrž se štěrkovým dnem, travnatými plážemi a pozvolným vstupem do vody...