Muzeum esperanta ve Svitavách

Náměstí Míru 1 56802 Svitavy
Obrázek neexistuje
Muzeum je umístěno v jednom z nejkrásnějších svitavských historických domů, nesoucím jméno mecenáše V. O. Ottendorfera, svitavského rodáka, žijícího v druhé polovině 19. století v USA.

Na Svitavsku se narodil a žil významný literát Karel Píč (1920–1995), jeden z nejvýznamnějších českých esperantistů a uznávaný člen mezinárodní Akademie esperanta.

Expozici tvoří především vzácné exempláře knih vydávaných v esperantu ve všech zemích světa a dále dokumentace esperantského hnutí v ČR i ve světě. Součástí expozice je i elektronický multimediální interaktivní informační panel, dále pracovní místo pro badatele a zájemce vybavené počítačem s mnohými praktickými daty, např. esperantsko-českým a česko-esperantským elektronickým slovníkem; k dispozici je i bohatá knihovna esperantské literatury a příruček, mj. i nejobsáhlejší výkladový ilustrovaný slovník Plena Ilustrita Vortaro, nebo rozsáhlý obrazový slovník Bildvortaro. Jedná se tedy o fundované pracoviště, které je k dispozici jak badatelům, tak i studentům zpracovávajícím ve svých ročníkových, diplomových a disertačních pracích interlingvistiku, esperantologii, nebo i historii.
Muzeum esperanta ve Svitavách
GPS: 49.7547, 16.4727
Adresa: Náměstí Míru 1 56802 Svitavy
Telefon: +420 461 532 704, +420 777 247 437

Další místa v okolí

Muzeum nabízí stálé expozice: Oskar Schindler - Spravedlivý mezi národy mapuje životní příběh tohot...
Areál nabízí 3m vysokou nafukovací horolezeckou stěnu, Bumper ball (Bodyzorbing), skluzavku, tobogán...
3,5 km dlouhá stezka začíná u Dolního rybníka na severozápadním okraji Svitav a končí u Jezírka, do ...