Naučná stezka Dubeč – Uhříněves

Obrázek neexistuje
Naučná stezka spojuje dvě městské části na jihovýchodním okraji Prahy, její osu tvoří potok Říčanka. Seznamuje s pravěkým sídlištěm na návrší Rohožník, potokem Říčankou, se starými lomy, rybníkářstvím, a místní faunou a flórou. Navštěvuje dvě přírodní památky: Rohožník – Lom v Dubči, a Obora v Uhříněvsi. Celá její trasa vede územím přírodního parku Říčanka.
Naučná stezka Dubeč – Uhříněves
GPS: 50.0337, 14.5924

Další místa v okolí

Největší akvapark ve střední Evropě je tvořen třemi paláci: Palác dobrodružství je se svými tobog...
Jedenáct jamek na městském hřišti se stožáry, komíny a vlaky Hřiště v jihovýchodní části Prahy poblí...
Hlavním posláním zahrady je studium genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v za...