Gotickorenesanční tvrz Bohdíkov

Bohdíkov 55 78964 Bohdíkov
Renesanční tvrz je v jižní části vesnice. Byla vystavěna v 2. polovině 16. století Progovy z Velmic. V roce 1622 ji získali Lichtenštejnové a změnili v hospodářskou budovu.
Pro účast na stavovském povstání v letech 1618 až 1620 byly v roce 1622 oba statky jeho synovci Janu mladšímu Odkolkovi zkonfiskovány a dány knížeti Karlu z Lichtenštejna, který je připojil k rudskému panství.

To vlastně znamenalo zánik tvrze jako takové, jelikož budova se dále využívala jen jako pouhé hospodářské stavení knížecích statků. Tvrz byla v 19. století přestavěna na hospodu.

Nyní je objekt využíván jako obytná a z části i hospodářská budova. Bohužel nadále chátrá.
Gotickorenesanční tvrz Bohdíkov
GPS: 50.0098, 16.8997
Adresa: Bohdíkov 55 78964 Bohdíkov

Další místa v okolí

Dřevěná stavba s kamennou podezdívkou na vrcholu kopce Háj. Ze zasklené vyhlídkové plošiny ve výšce ...
Bratrušovské koupaliště Šumperk - v areálu jsou dva bazény 50 x 25m, jeden plavecký a druhý relaxačn...
Muzeum pivovarnictví v Hanušovicích -muzeum dokumentuje výrobní postupy piva a historii vaření pivo ...