Skanzen lidové architektury

28916 Přerov nad Labem
Zdejší skanzen, čtvrtý v Evropě, vznikl v Přerově nad Labem na konci 19. století z iniciativy majitele přerovského panství, jímž byl příslušník toskánské větve Habsburků, mořeplavec a etnograf arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Ten nechal upravit stavbu z počátku 18. století, bývalou panskou kovárnu a rychtu, na ”staročeskou chalupu“ a vybavit ji národopisnými předměty, pocházejícími z obce a okolí.

V roce 1967 převzalo ”staročeskou chalupu“ do své správy Polabské muzeum v Poděbradech, obnovilo národopisnou expozici a začalo budovat tzv. polabský skanzen. Do okolí ”staročeské chalupy“ byly postupně přeneseny vybrané a na původním místě ohrožené lidové stavby i drobné objekty. V sedmdesátých letech 20. století se staly součástí polabského skanzenu další panské stavby – myslivna s hospodářským dvorem a bývalá bednárna s přilehlými zahradami. V současné době je v muzeu celkem 32 objektů, z toho 7 chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených interiérech a v dlouhodobých i sezónních národopisných výstavách je předváděn život venkovského lidu ve středním Polabí od konce 18. do poloviny 20. století. Součástí polabského skanzenu je i stará škola a ”zahrádky našich babiček“. V dubnu a v prosinci se v celém areálu pořádají tradiční zvykoslovné výstavy ”Jaro na vsi“ a ”Vánoce“.
Skanzen lidové architektury
GPS: 50.1605, 14.8245
Adresa: 28916 Přerov nad Labem
Telefon: +420 325 565 272

Další místa v okolí

Stálá expozice historických bicyklů a motocyklů z let 1885 až 1955 s mnoha unikátními exponáty....
Jedna z nejzachovalejších barokních vesnic na území ČR, s kruhovou návsi, stavební památkou chráněno...
Břístevská hůra je výrazný vrch s vrcholovou plošinou, na kterém stojí zřícenina barokní kaple Povýš...