Skanzen Vysoký Chlumec

26252 Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, pobočka Hornického muzea Příbram p.o., je umístěn v severní části Vysokého Chlumce v údolí Libíňského potoka, při silnici do Ústupenice.
Do skanzenu byly přemístěny stavby lidové architektury, kterým v původních místech hrozil zánik. Výstavba byla zahájena v roce 1999, jako první byl v roce 2000 transferován a o dva roky později zpřístupněn historický dům z Obděnic, poslední dva objekty byly přeneseny a znovu postaveny v letech 2019 – 2021. V současnosti zahrnuje expozice skanzenu pět roubených obytných domů, vodní mlýn, kovárnu, vodní katr, kapličku, seník, stodoly, špýchary a další hospodářské objekty včetně sloupového holubníku a včelínů. Interiérové přibližují tradiční způsob života na vesnici, historická řemesla i zemědělství.
Skanzen Vysoký Chlumec
GPS: 49.6218, 14.3852
Adresa: 26252 Vysoký Chlumec
Telefon: +420 737 104 914

Další místa v okolí

Hrad založil na žulovém kopci ve 14. století Purkart z Janovic, který ho vlastnil až do 15. století ...
Turistické informace, nabídka denního tisku, faxové služby, poskytování informací o EU, prodej pošto...
Expozice dokumentuje osídlení krajiny středního Povltaví od pravěku po novověk. Zvláštní důraz je kl...