Lorenzova huť (Vavřincova)

lokalita Drakov, lesní cesta na Rejviz 79374 Heřmanovice
Obrázek neexistuje
Rozpadající se dřevouhelná vysoká pec se nachází kousek od osady Drakov, na lesní cestě z Rejvízu do Vrbna pod Pradědem, v údolí říčky Černé Opavy. Je cennou a ojedinělou památkou na doby rozkvětu zpracovaní železa v regionu.
Vysoká pec byla vybudována cca roku 1807 jako součást závodu na výrobu a zpracování surového železa tehdejšími nájemci Biskupské hutě v Buchbergstalu bratry Krischovými jako jejich soukromý majetek, byla však pod společně spravována pronajatými železárnami Vratislavského biskupství. Nové železárny byla zřejmě v provozu jen velmi krátkou dobu. V r. 1822 skončil nájem Krischů a buchbertgstálskou huť si pronajali janovičtí Harachové. V těchto letech byla huť již ve velmi špatném stavu a pravděpodobně nebyl další provoz možný. Zanikla pravděpodobně v průběhu 20. nebo 30. let 19. století.

Kamenná stavba je ve tvaru hranolu a má rozměr cca 15 krát 8 m, na kratší straně valeně klenutý vrchol. Naproti pozůstatky vodního náhonu.
Lorenzova huť (Vavřincova)
GPS: 50.1847, 17.3519
Adresa: lokalita Drakov, lesní cesta na Rejviz 79374 Heřmanovice

Další místa v okolí

Quinburk - zřícenina pravděpodobně strážního hradu z 13. st. Do dnešní doby se dochovaly zbytky věže...
Zřícenina slezského strážního hradu Koberštejna nedaleko vrcholu Zámeckého vrchu (934 m.n.m.) nad úd...
Ski areál Horní Údolí - menší SKI areál se dvěma vleky, středně obtížné sjezdovky mají délku 500m a ...