Táborské podzemí

Mikuláše z Husi 44/5 39001 Tábor
Táborské podzemí - komplex podzemních prostor vznikal od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora, na Starém městě.
Mnohé ze sklepů byly postupně propojeny a vytvořily jakýsi podzemní labyrint, v němž však i při nejlepší snaze lze jen stěží zabloudit. Přesto některé ze sklepních místností dosahují značných rozměrů. často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Vzhledem ke stálé a poměrně nízké teplotě i ke stálé vlhkosti sloužily sklepy k uskladnění potravin, především piva. V případě ohrožení města nepřítelem nebo velkými požáry je obyvatelé využívali také jako bezpečný úkryt.
Část podzemních prostor, vinoucích se pod Žižkovým náměstím v délce 800 m, byla po druhé světové válce zpřístupněna. Vstup v budově Husitského muzea na Žižkově náměstí.
Táborské podzemí
GPS: 49.4139, 14.6582
Adresa: Mikuláše z Husi 44/5 39001 Tábor
Telefon: +420 381 254 286

Další místa v okolí

Expozice provede návštěvníka v deseti sálech od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na hu...
Tábor dnes láká návštěvníky dědictvím husitského hnutí - historické epochy evropského významu. Jeho...
Seznamuje s historickými památkami, ale i přírodními a architektonickými zajímavostmi města Tábora. ...