Katakomby Klatovy

Divadelní 148 33901 Klatovy
Katakomby, vybudované v podzemí bývalého jezuitského kostela na náměstí, jsou jednou z klatovských pozoruhodností. V kryptě, do níž se pohřbívalo v letech 1676 -1783, jsou uložena těla bývalých členů jezuitského řádu, šlechty, bohatých řemeslníků a důstojníků klatovské posádky. V mumifikovaném stavu se zachovalo téměř dvě stě těl díky důmyslnému řešení průduchů (vyúsťují až na střeše kostela), jimiž do krypty o několika místnostech proudí suchý vzduch. Některé mumie jsou dokonce v původních rakvích na kůrové drti. První pohřeb zde je uváděn roku 1674 poslední pak v roce 1783, kdy císař Josef II. zakázal pohřbívání v kostelech. Celkem zde bylo pohřbeno na 200 zemřelých, vlivem nedbalosti při opravě kostela v třicátých letech dvacátého století se asi 160 mumií se rozpadlo. Dnes je zde tedy k vidění kolem třiceti mumifikovaných těl v rakvích se skleněnými víky.
Vstup pod kostelem na náměstí.
Katakomby Klatovy
GPS: 49.3952, 13.2924
Adresa: Divadelní 148 33901 Klatovy
Telefon: +420 376 320 160.

Další místa v okolí

Turistické informace, bezbariérový přístup, elektronický infostojan, kopírování, prodej poštovních c...
Srdečně vás zveme k návštěvě architektonicky unikátního Pavilonu skla, ve kterém je umístěna stálá e...
Zděná rozhledna stojí na vrchu Hůrka vysokém 498 m n.m., na západním okraji Klatov, asi 1,5 km od ce...