Muzeum Komenského

Horní náměstí 7 75002 Přerov
Muzeum Komenského, založené v roce 1888, sídlí v prostorách zámku. Uchovává vzácné exponáty ve sbírkách mineralogie, entomologie a archeologie, dokumenty vážící se k životu a dílu J.A.Komenského, které doplňují čtyři dobové dobové rekonstrukce školních tříd. Nově byly zpřístupněny expozice národopisu Hané a ukázky zvonů ze světoznámé zvonařské dílny Dytrychových v Brodku u Přerova. Expozice archeologie byla nově instalována v roce 2000 v sedmi místnostech pozdně gotických sklepů přerovského zámku. Významné archeologické lokality regionu, včetně světoznámého naleziště v Předmostí, prezentují autentické archeologické nálezy, fotografie a trojrozměrné rekonstrukce. Samostatný oddíl expozice představuje rekonstrukce hradní černé kuchyně z období raného novověku (16. – 17. stol.).

Šestnáctá expozice muzea, Ptáci České republiky, je umístěna mimo budovu zámku v prostorách Moravské ornitologické stanice (přírodovědné oddělení muzea, Bezručova 10 - u Michalova, tel. 581 219 910). Tato expozice, která byla v roce 1997 zcela zničena povodní, byla obnovena a znovu zpřístupněna v roce 2000.

Muzeum každoročně pro návštěvníky připravuje krátkodobé tematické výstavy, koncerty a přednášky (cyklus Muzejní úterky).
Muzeum Komenského
GPS: 49.4553, 17.4519
Adresa: Horní náměstí 7 75002 Přerov
Telefon: +420 581 250 531, +420 581 215 052

Další místa v okolí

160 km dlouhá stezka vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou. Velká část ...
Jako jedinečný doklad vyváženého přístupu zahradní architektury k přírodnímu prostředí se dnes v bez...
Minipivovar Parník byl založen v roce 2009. Pivo zde vyrábí českou technologií s použitím tradičních...