Státní hrad a zámek Český Krumlov

Zámek 59 38101 Český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.
Vysoké hodnocení místa z řad domácích i zahraničních odborníků vedlo postupně k získání statutu nejvyšší památkové ochrany. V roce 1963 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
POLOHA
Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město s velebně působícím kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí.
ROZLOHA
Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Z půdorysné dispozice zámku Český Krumlov je patrná jeho rozloha a rozmístění jednotlivých nádvoří a objektů.
Státní hrad a zámek Český Krumlov
GPS: 48.8129, 14.3139
Adresa: Zámek 59 38101 Český Krumlov
Telefon: +420 380 704 711
Fax: +420 380 704 710

Další místa v okolí

Muzeum se nachází v památkově chráněné budově bývalého mlýna. V současnosti je v muzeu více než 20 m...
V muzeu umístěném v domě s nejstarší kupeckou historií ve městě máte možnost zhlédnout původní docho...
Expozice muzea je vytvořená jako interaktivní hra, která návštěvníky provede celým příběhem – od srá...