Vodní hamr Dobřív

Huťský rybník 33844 Dobřív
Horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století,
z r. 1901 a z části i z pozdější doby. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí.
V obci se dále nachází budova bývalé válcovny z r. 1856, vodoenergetické příslušenství hutí, správní budova železáren, most
z 2. poloviny 18. století se sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého a architektonicky hodnotné zemědělské usedlosti a dělnické domy. V blízkém objektu Staré hospody je pamětní síň Jindřicha Mošny.
Ve vodním hamru se každoročně v květnu konají „hamernické dny“ s ukázkami prací uměleckých kovářů a doprovodným programem.
Vodní hamr Dobřív
GPS: 49.7196, 13.6922
Adresa: Huťský rybník 33844 Dobřív
Telefon: +420 378 370 702 , +420 371 722 160

Další místa v okolí

Barokní zámek z 16.století byl po dlouhých letech devastace navrácen původním majitelům a po rekonst...
Poměrně nedávno bylo v prostoru bývalých kasáren ve Strašicích otevřeno neobvyklé muzeum, seznamujíc...
Expozice se zabývá obdobím od 2. světové války po současnost. Rozsáhlá sbírka vozidel a zastávkový...