Skalní hrad a poustevna Sloup

Ke Hradu 125 47152 Sloup v Čechách
Památkově chráněný objekt, již značně erodovaný pískovcový skalní suk se svislými až převislými stěnami a rozlehlým horním plató ve výšce asi 35 m nad okolním terénem. Délka skály činí 100m a šířka 60m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, je vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny.

Prostory nejsou instalovány - jsou zcela bez sbírkových uměleckých předmětů. Přestože prázdné, jsou velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci.
Skalní hrad a poustevna Sloup
GPS: 50.7359, 14.581
Adresa: Ke Hradu 125 47152 Sloup v Čechách
Telefon: +420 487 753 583, +420 487 753 581

Další místa v okolí

Samuelova jeskyně - je uměle vytvořená, ve skále ji vytesal poustevník Samuel Görner v roce 1718. ...
V obci Sloup V Čechách byl v 18. století za Josefa Maxmiliána Kinského postaven zámek s půdorysem ve...
V lanovém centru jsou dostupné dva okruhy, vhodné jak pro dospělé, tak pro děti. Můžete si vyzkoušet...