Městská památková zóna Kouřim

Mírové náměstí 28161 Kouřim
Obrázek neexistuje
Rozlehlé kouřimské náměstí uprostřed a obehnané mohutným opevněním má rozlohu 16 250 m² a je jedním z největších náměstí středověkých měst v České republice.

Většina měšťanských domů byla do dnešní podoby upravena po velkém požáru města v roce 1811. Uprostřed jižní části náměstí stojí původní středověká radnice a v jeho jižním koutě kostel sv. Štěpána a zvonice.
Z náměstí vycházejí čtyři hlavní ulice k někdejším městským branám, hlavní komunikace prochází městem po západní straně náměstí, ve směru bran Pražská – Malotická.

Díky své jedinečné atmosféře je Kouřim častým cílem filmových štábů.
Městská památková zóna Kouřim
GPS: 50.002756, 14.97749
Adresa: Mírové náměstí 28161 Kouřim

Další místa v okolí

Pod Kouřimí, malebným městečkem s hradbami, kostelem a zvonicí – se nachází tajemná spleť podzemních...
Turistické informace o regionu, internet, nabídka výletů, ubytovaání, informačních materiálů a upomí...
Zvonice, pocházející z první poloviny 16. století, je jednou ze dvou na území ČR, kde je způsob zavě...