Prácheňské muzeum

Velké náměstí 3 39701 Písek
Obrázek neexistuje
Muzeum právem se pyšnící titulem muzeum roku 1996, vzorně upravené, moderně navržené expozice poskytují plastický obraz píseckého regionu v širším kontextu někdejšího prácheňského kraje.

Návštěvníka čekají témata Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku. Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (což je ojedinělá expoziceživých tvorů v muzeu).
Prácheňské muzeum
GPS: 49.308767, 14.14733
Adresa: Velké náměstí 3 39701 Písek
Telefon: +420 382 201 111
Fax: +420 382 201 114

Další místa v okolí

6,5 km dlouhá trasa má výchozí místo na Velkém náměstí v Písku, koncové zastavení je umístěno u chat...
Kulturní prostor vznikl rekonstrukcí průmyslového objektu z 19. století, který byl původně určen pro...
Podnětem pro založení Písku bylo nerostné bohatství v podobě zlatonosného písku. Patrně již od konce...