Kolomazná pec

polesí Branty v Plzni-Bolevci 32300 Plzeň
Obrázek neexistuje
Bolevecká pec je jedna z nejzachovalejších pecí svého druhu ve střední Evropě a zároveň zřejmě jedinou dosud stojící v České republice.

Kolomazná neboli dehtářská pec je dokladem tradiční výroby dehtu a odvozených produktů.
Dehtárny, jejíchž základní surovinou bylo dřevo, stávaly poblíž jejich zdroje, tedy na okrajích lesních porostů.

Boleveckou pec před rychlým zánikem zachránili členové Klubu českých turistů, kteří se o ni starali od počátku 20. století. Roku 1914 k ní přivedli turistickou stezku a současně projevovali snahy o opravy. Ve 30. letech došlo k prvním, spíše amatérským úpravám i k provizornímu zastřešení objektu. V 80. letech pak bylo díky iniciativě Českého svazu ochránců přírody přikročeno k další opravě, podrobnému geodetickému zaměření a v roce 1984 i k prvnímu archeologickému výzkumu.
Přesto byla kolomazná pec ještě koncem 90. let 20. století v dezolátním stavu a od zkázy ji zachránila až kompletní rekonstrukce v roce 1998.
Kolomazná pec
GPS: 49.795184, 13.376156
Adresa: polesí Branty v Plzni-Bolevci 32300 Plzeň

Další místa v okolí

Celosvětová sbírka borovic a výzkumné pracoviště. Vstup do areálu arboreta Sofronka je bezplatný, na...
Mimořádně hodnotný selský dvůr je situován v jihovýchodní části bolevecké návsi. Areál památky sestá...
Stavba byla dokončena a rozhledna byla poprvé otevřena pro veřejnost v roce 1901. Je postavena z kam...