Nový hrad u Adamova

Nový hrad 67904 Adamov
Nový hrad u Adamova – přestože je Nový hrad stavbou historicky skutečně mladou, ostraha důležité cesty z Brna blanenským údolím má dlouhou tradici: Starý hrad, jehož zbytky se nacházejí v bezprostředním sousedství Nového hradu, je poprvé připomínán v roce 1381. Po dobytí a zničení Starého hradu vojskem Matyáše Korvína v roce 1470 se bratři Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic rozhodli jej dále neobnovovat, ale vystavěli novou pevnůstku na opačném konci ostrohu, v místě bývalé obléhací bašty. Takto se Nový hrad připomíná v roce
1493. Páni z Boskovic jej drželi až do roku 1597, kdy jej zdědili Lichtenštejnové. V roce 1645 hrad přepadli a zpustošili Švédové. V době tureckého nebezpečí v roce 1655 byl částečně opraven, včetně stavby nové věže roku 1706. Ta byla v roce 1842 při stavbě železniční trati snížena z obavy, že by se mohla zřítit do údolí. Ještě předtím, v letech 1800–1806, přestavěli Nový hrad na lovecké sídlo. To už však postupně upadal.

Po roce 1989 se jeho zřícenin ujala skupina nadšenců, kteří jej uvedli do relativně velmi dobrého stavu, v roce 1994 zde byly dokonce natočeny některé scény historického filmu o Zdislavě z Lemberka.

Hrad je kompletně rekonstruován do pseudogotické podoby, svého vrcholného rozkvětu v 15.století. Průběžně celou dobu rekonstrukce se budou vybavovat vnitřní prostory (alchymistická dílna, vybavení řemeslných dílen - hrnčířský kruh, tkalcovský stav, kovářská výheň, aj., doplnění centra ekologické výchovy ...).
Nový hrad u Adamova
GPS: 49.3242, 16.642
Adresa: Nový hrad 67904 Adamov
Telefon: +420 516 446 221

Další místa v okolí

Hrad byl vybudován ve 13. století nad údolím s řekou Svitavou. Hrad značně měnil majitele a poslední...
Informace o městě a regionu Vyškově, kulturních a sportovních akcích na Vyškovsku. Nabídka publik...
Na 5 km stezce se nabízí možnost poznat romantiku Josefovského údolí, které je mj. známo i díky exis...