Kostel sv. Jana Křtitele Starý Plzenec

Baslova 207 33202 Starý Plzenec
Obrázek neexistuje
Kostel vznikl patrně na počátku 11. stol.

Kostel prošel raně gotickou přestavbou, tvz. přemyslovskou gotikou v 2. pol. 13. stol. Na to ukazují zbytky tzv. vítězného oblouku i zbytky gotického řádkového zdiva. Není však vyloučeno, že stavba započala i dříve, v době vlády knížete Václava I. (1205 – 1253), kdy gotika přišla do Čech. Stavba kostela trvala dlouho. Měl to být velmi rozměrný kostel, stavební práce však byly náhle zastaveny. Pravděpodobně se tak stalo v r. 1266, kdy patronát nad staroplzeneckými kostely přejímá chotěšovský klášter.
Roku 1280, kdy na Plzeňsko vpadla vojska Oty Braniborského, poručníka Václava II. , byl kostel, stejně jako hradiště na Hůrce a podhradí, vypleněn. V té době již stálo kněžiště a patrně i malá část hlavní lodi. Další úpravy pokračovaly za panování Karla IV., kdy byl Plzenec královským městem.
Kostel sv. Jana Křtitele Starý Plzenec
GPS: 49.697633, 13.472826
Adresa: Baslova 207 33202 Starý Plzenec

Další místa v okolí

Rotunda je jednou z nejstarších dochovaných církevních památek v České republice. Rotunda byla pos...
Cílem Plzenecké železnice je záchrana úzkorozchodných vozidel zejména o rozchodu 600 mm a obnova do ...
Z původního královského hradu založeného Karlem IV dnes zůstaly obvodové zdi paláce s oběma věžemi, ...