Městská památková rezervace Jindřichův Hradec

náměstí Míru 37701 Jindřichův Hradec
V historickém jádru s lichoběžníkovým náměstím, kterému vévodí sloup Nejsvětější Trojice, se nachází středověká městská zástavba původně gotických a renesančních budov, vlivem požáru upravených do převážně empírového slohu. Nejvýznamnějším je dům pánů z Hradce. Byl renesančně upraven ze dvou gotických domů v 16. století. Jeho podloubí je sklenuto sklípkovou klenbou a na průčelí domu je sgrafitová výzdoba s výjevy ze Starého zákona.

Výraznou stavební dominantou historického jádra je bývalý minoritský klášter s raně gotickým klášterním kostelem svatého Jana Křtitele, založeným již kolem roku 1260. Na severovýchod od náměstí se vypíná gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z doby kolem roku 1370, poblíž stojí bývalá jezuitská kolej a barokní kostel svaté Máří Magdalény z let 1628 - 1632.
Městská památková rezervace Jindřichův Hradec
GPS: 49.143607, 15.002612
Adresa: náměstí Míru 37701 Jindřichův Hradec
Telefon: +420 384 363 546

Další místa v okolí

Turistické informace o regionu, internet, nabídka výletů, ubytovaání, informačních materiálů a upomí...
Značku průběhu 15. poledníku najdete v Kostelní ulici v dlažbě za proboštským chrámem Nanebevzetí P....
Klasicistní budovu najdete na Balbínově náměstí. Nechal ji pro svou tiskárnu přestavět Alois Landfra...