Poutní kostel Panny Marie Pomocné

Zlaté hory 170 79376 Zlaté Hory
Kostel je dobře dostupný a to i autem odbočením ze státní silnice Zlaté Hory - Heřmanovice.
Kostel vznikl na místě původní dřevěné kaple. Váže se k němu pověst o ženě, která tam těhotná našla útočiště na místě zvaném Boží dar za dob posledního vpádu Švédů. Její prosba byla vyslyšena. A na základě poslední vůle narozeného syna vzniklo poutní místo, kde byla posléze vystavěna dřevěná kaple.

Roku 1805 nechal arcibiskupský lesmistr Hannich kapli přestavět a zvětšit. Zlatohorský arcikněz Dr. Philipp Dittrich dal místo dřevěné kaple postavit zděný kostel. Roku 1834 byl položen základní kámen a dne 8. 9. 1841 byl kostel vysvěcen biskupem Danielem Sommerfeldem z Vratislavi. Tísíce poutníků z širokého okolí i ciziny pak každoročně navštěvovali toto poutní místo.
kostel- Poutní kostel Panny Marie Pomocné.

Za vlády komunistů byl kostel uzavřen , zdevastován a následně srovnán se zemí.

V roce 1990 vznikla iniciativa a sbírka na pro obnovu poutního místa základní kámen vysvětli Jan Pavel II na Velehradě a v roce 1993 bylo vydáno ve Zlatých Horách stavební povolení na postavení nového kostela. Architektonickou studii vytvořil arcibiskupský architekt Tomáš Černoušek z Olomouce.
Poutní kostel Panny Marie Pomocné
GPS: 50.2261, 17.395
Adresa: Zlaté hory 170 79376 Zlaté Hory
Telefon: +420 605 469 363, +420 584 425 916

Další místa v okolí

Hrad, jeho dochované pozůstatky, se nachází na městem Zlaté hory a byl založen v polovině 13. stolet...
Areál se nachází u města Zlaté Hory v nadmořské výšce 650 metrů. Celková délka sjezdovek je 2050 met...
Na poutní cestě, na svahu Příčné hory, k Maria Hilf stojí dnes už úplně rozpadlý kostel sv. Marty, k...