Městská památková rezervace Terezín

41155 Terezín
Město Terezín je ukázkou vojenské pevnosti ve stylu klasicistního stavitelství. Vnitřní městskou zástavbu šachovnicového půdorysu tvoří empírové a klasicistní stavby obytného, vojenského i obslužného charakteru. Pozdně barokní pevnost byla budována Josefem II. od roku 1780 a měla sloužit k obraně Čech ze severozápadu.

Celý komplex je tvořen třemi částmi. Hlavní pevnost na levém břehu Nové Ohře s posádkovým městem, tzv. Malá pevnost na pravém břehu Staré Ohře a horní a dolní tzv. vodní brány. Posádkové město má pravidelný půdorys s centrálním náměstím a klasicistním kostelem z počátku 19. století. Vojenská pevnost s rozsáhlými bastiony a podzemními kasematy se dochovala téměř v neporušeném stavu. V hloubce 3-5 metrů pod povrchem je rozsáhlá síť podzemních chodeb, jejichž celková délka je 28 km.

Během 2. světové války město nechvalně proslulo jako internační tábor židovského obyvatelstva ze všech zemí Evropy, zahynulo zde na 36 000 židovských vězňů. Malá pevnost byla také vězením pražského gestapa.
Městská památková rezervace Terezín
GPS: 50.510893, 14.149711
Adresa: 41155 Terezín

Další místa v okolí

Turistické informace, bezbariérový přístup, ověřování podpisů a listin, prodej upomínkových předmětů...
Nejníže položené české hřiště, kde bývá tepleji a sezóna je tu delší. Jen pár desítek metrů od mohut...
Stálá expozice vývoje regionu od pravěku po současnost, archeologie, historie, vývoj řemesel.Stálá expozice vývoje regionu od pravěku po současnost, archeologie, historie, vývoj řemesel.