Zámek Červená Lhota

Pluhův Žďár-Červená Lhota 1 Pluhův Žďár
Přezdívá se mu pohádkový zámek a to podle množství pohádek, které na něm byly natočeny.
Byl přestavěn z gotické tvrze, a o datu jejího vzniku se jen spekuluje. Původní název Jenczenslag, historikům napovídá, že vznik je možno datovat snad již do 12., spíše však do 13. století.
Počátkem 16. stol. Lhotu krátce vlastní Diviš Boubínský z Újezda, od kterého ji kolem roku 1530 kupuje rytířský rod Kábů z Rybňan. Ten během několika desetiletí uskutečnil zřejmě nejvýznamnější přestavby Červené Lhoty. Gotickou tvrz přestavěl do podoby renesančního zámku. Byla změněna poloha stavby z vyčnívající na vyvýšeném skalisku do „plovoucí“ uprostřed rybníka, který na místě původně nebyl. Kábové z Rybňan dali také zámku jeho dnešní barevnou podobu a zároveň tím také odvozený název Červená Lhota.
Expozice zámku je koncipovaná, jako na řadě jiných zámků, do prohlídky šlechtického bydlení z doby před téměř sto lety s celou řadou zajímavých exponátů. Nejstarším exponátem je antická váza stará asi 2500 let.

Po rybníce se dá projet na loďce, kterou lze zapůjčit v půjčovně
Zámek Červená Lhota
GPS: 49.2465, 14.8852
Adresa: Pluhův Žďár-Červená Lhota 1 Pluhův Žďár
Telefon: +420 724 663 553

Další místa v okolí

Zámek byl vystavěn na místě středověké tvrze opevněné zdí a příkopem. Původně to byl renesanční zám...
V muzeu návštěvníci uvidí staré řemeslné postupy tradiční výroby provazů, popruhů, rohožek a sítí po...
Muzeum je rozděleno na válečnou a poválečnou část. V kopií protiletadlového krytu je nainstalována ...