Poutní místo Svatá voda u Choliny

za obcí 78322 Cholina
Studánka, jak se taky prameništi potoka Čerlinka říká, je jen kousek od Litovle, za cukrovarem, polní cestou doprava. Studánka, jejíž voda podle pověsti uzdravila spoustu nemocných lidí i zvířat byla odedávna známá jako poutní místo. Poutě k Panně Marii se konaly obvykle 8. září na svátek Narození Panny Marie.
Poutní místo Svatá voda u Choliny
GPS: 49.660141, 17.023219
Adresa: za obcí 78322 Cholina

Další místa v okolí

Naučná stezka tvoří 5,5 km okruh, jehož začátek a konec je na návsi v obci Mladeč. Stezka vede po če...
Mladečské jeskyně - leží v CHKO Litovelské Pomoraví. Labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ...
Muzeum nabízí stálou expozici Litovelských řemesel 1. poloviny 20. století a mimo to během roku mnoh...