Mírkovská tvrz

Pode Dvorem 28104 Plaňany
První zpráva o tvrzi pochází až z roku 1539, kdy Beneš Mírek dokončil v Plaňanech stavbu rodového sídla. Jednalo se o jednopatrovou budovu v jihovýchodním rohu poplužního dvora a podle dochovaných popisů byla tvrz začleněna do celého komplexu dvora, s nímž tvořila uzavřenou stavební jednotku.

Tvrz byla v 1. pol. 18 století přestavěna a rozšířena na sýpku podle projektu lichtenštejnského stavitele Tomáše Vojtěcha Budila. V této podobě se sýpka v zásadě dochovala dodnes, přestože drobné úpravy proběhly v 19. století a na počátku 20. století.

Po letech chátrání prochází sýpka, prohlášená za kulturní památku, rekonstrukcí.
Mírkovská tvrz
GPS: 50.049491, 15.02832
Adresa: Pode Dvorem 28104 Plaňany

Další místa v okolí

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Představuje...
Žárové pohřebiště Pičhora naleznete jižně od Dobřichova. Archeologické výzkumy, které se zde konaly ...
Hlavní návštěvnický okruh zahrnuje prohlídku reprezentačních sálů zámku a prostor určených k bydlení...