Městské opevnění - České Budějovice

Hradební 37001 České Budějovice
Obrázek neexistuje
Výstavba městského opevnění byla zahájena po založení města českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Na počátku 14. století byl dokončen první hradební okruh, který tvořila masívní hradební zeď vysokou cca 7 m a širokou 1,6 m. Opevnění bylo zesílení řadou bašt rozmístěných v pravidelných odstupech.
Vstup do města zajišťovaly tři věžové brány – Pražská, Rožnovská a Svinenská.
Součástí obranného systému byla od počátku Mlýnská stoka, která měla funkci vodního příkopu a město obklopovala z východní a severní strany.
Během 14. století byly vystavěna nižší parkánová hradba. Kolem roku 1390 byla
hlavní hradba zesílena dalšími mohutnými věžemi. Výstavba opevnění pokračovala i v 16. století, byla dokončena třetí obranná linie na nejohroženějších místech a zesíleno opevnění vstupních bran.
V 17. století bylo město proměněno v barokní pevnost výstavbou dalších pevnůstek, trojúhelníkových ravelinů podél nejexponovanější části hradeb.

Většina městského opevnění již zanikla. Do dnešní doby se zachoval souvislý úsek hlavní a parkánové hradby na západní straně měst-
ského centra s baštou Otakarkou, která je v dnešní Biskupské zahradě a baštou za domem čp. 66 v České ulici, zachována zůstala také malá tzv. Solná brenka a dvě mohutné hradební věže – Železná panna Rabenštejnská věž.
Městské opevnění - České Budějovice
GPS: 48.97771, 14.473634
Adresa: Hradební 37001 České Budějovice

Další místa v okolí

Historický objekt zvaný "solnice" byl postaven v roce 1531. Pro stavbu bylo vybráno místo ...
Wortnerově dům v centru Českých Budějovic, renesanční stavba z poloviny 16. století s gotickým jádre...
Zvonice Černá věž je ojedinělá renesanční památka městské kampanily v Čechách. Původním určení stráž...