Římovské pašije (křížová cesta) - Římov

Kostelní 37324 Římov
Obrázek neexistuje
Poutní loretánská kaple byla postavená v Římově v letech 1648 - 1653 jako věrná kopie slavného Loreta v Itálii. Byla postavena jako třetí svého druhu na našem území (dříve ještě v Hájku a v Praze). Kolem lorety jsou ambity s bohatě malovanými stěnami a klenbami. V každém rohu kaple je oltář. Krátce po stavbě kaple byl v Římově založen kostel svatého Ducha. Rotunda postavená v barokním slohu pochází z roku 1672.
V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou.
V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.
Římovské pašije (křížová cesta) - Římov
GPS: 48.8562, 14.4885
Adresa: Kostelní 37324 Římov
Telefon: +420 387 987 105

Další místa v okolí

Muzeum je zaměřeno na vláčky a připomíná historickou koněspřežku České Budějovice -Linec. V Římově p...
Motivem pro vznik muzea byla skutečnost, že v roce 1824 zřídil na místním zámku projektant a stavite...
Přehrada vnikla přehrazením toku Malše na jižním okraji obce Římov jako zásobárna pitné vody pro ned...