Cheb - Chebský hrad – Císařská Falc

Dobrovského 21 35002 Cheb
Nejstarší zachovanou částí hradu je románská černá věž z bosovaných tufových kvádrů a nejvzácnější stavba, dvoupodlažní hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Z původního hradního paláce se zachovala pouze část severní a východní zdi do výše 1. patra. Obsahuje známá pětidílní románská okna. Hrad je obezděn barokní cihlovou hradbou s kasematy.
V přízemí bývalých kasemat je expozice archeologických výzkumů Chebska. Seznamuje s historií archeologických výzkumů, s nálezy a kamennými památkami. Mimořádně cenným je interiér hradní kaple, zbudované ve dvou slohových obdobích. Klenba je nesena kamennými sloupy s ornamentálně zdobenými hlavicemi. Další sloupy mají figurální a rostlinné motivy.
Cheb - Chebský hrad – Císařská Falc
GPS: 50.081137, 12.366057
Adresa: Dobrovského 21 35002 Cheb
Telefon: +420 602 169 298

Další místa v okolí

Centrum Chebu je mimořádně dobře zachované, včetně půdorysu, náměstí a zbytků hradeb. Unikátní je ...
Turistické informace, kopírování, počítače s připojením na internet, WiFi, prodej rybářských lístků,...
Vodní nádrž Skalka - přehrada postavená v letech 1962-1964 za účelem zásobování vodou průmyslových p...