Státní hrad a zámek Bečov

Nám. 5. Května 13 36464 Bečov nad Teplou
Hrad Bečov nad Teplou byl vybudován na počátku 14. století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvěstě let. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem 15. století a v první polovině 16. století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna.
Nejvýše na skále je položen gotický hrad, který byl raně renesanční úpravou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami. Hradní nádvoří lemuje kromě čtverhranné věže s kaplí a vestavěnými tabulnicemi i Pluhovský palác a konírny. Pod hradem stojí zámek z 18. století, který má již renesanční jádro. Romantické přestavby podle plánů architektů Zítka a Mockera se uskutečnily jen v minimálním rozsahu.
V současné době jsou veřejnosti přístupné tyto prohlídkové okruhy:

I. okruh - relikviář sv. Maura Tato expozice je umístěna do prvního patra zámku, které je celé věnováno této unikátní románské památce.

II. okruh - zámecké interiéry Tento prohlídkový okruh je částečně přístupný i pro imobilní návštěvníky bez doprovodu. (Vstupní místnost - historický výklad, shlédnutí modelu celého areálu, vstupní hala - prezentace části souboru imaginárních portrétů římských císařů, knihovna - jeden ze dvou nejautentičtějších prostorů zámku.)

III. okruh - spojený I. okruh + II. okruh Tento okruh je cenově zvýhodněný. Spojuje plynule za sebou oba shora uváděné okruhy. Prohlídka tohoto okruhu trvá přibližně 105 minut, kdy po shlédnutí jednoho okruhu následuje zhruba 15 minut trvající přestávka a navazuje prohlídka druhého okruhu.
Státní hrad a zámek Bečov
GPS: 50.0861, 12.8399
Adresa: Nám. 5. Května 13 36464 Bečov nad Teplou
Telefon: +420 353 999 394

Další místa v okolí

Muzeum vystavuje okolo 40 kusů historických motocyklů a motocyklových motorů. Epozice se neustále ro...
Loucký vodopád - po turistických cestách nepřístupný vodopád se nachází potoce u obce Louka. Dosahuj...
25 metrů vysoká kamenná rozhledna z roku 1933 s točitým kamenným schodištěm a výhledem na Krušné a D...