Archeopark a archeologické naleziště v Chotěbuzi-Podoboře

lokalita Podobora 73561 Chotěbuz
Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska.
V současné době je na této lokalitě budován Archeopark, který by měl v budoucnu přiblížit návštěvníkům a veřejnosti vůbec život raně středověkého hradiska a rekonstruovat i přibližnou podobu zde nalezených objektů. Jeho součástí budou rekonstrukce jak fortifikací, tak i běžných obytných staveb či výrobních zařízení. Návštěvník tak získá možnost nahlédnout do každodenního života našich předků v minulosti.
Archeopark a archeologické naleziště v Chotěbuzi-Podoboře
GPS: 49.7878, 18.5892
Adresa: lokalita Podobora 73561 Chotěbuz
Telefon: +420 558 761 227
Fax: +420 558 761 223

Další místa v okolí

Stáj se nachází v klidném prostředí obce Chotěbuz, k dispozici je pískové kolbiště a krytá hala pro ...
Nově zpřístupněná opravená hláska u zámku v Chotěbuzi je přístupná o víkendech během letní sezony, p...
Obří akvária o kapacitě 300 000 litrů vody, kde se nacházejí ryby z našich řek a rybníků, např. kapr...